img img img

Posiadamy certyfikat uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydany przez Ministra Finansów. Ponosimy pełną odpowiedzialność za jakość naszych usług. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Biuro Rachunkowe Attar jest ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej.

O Firmie

KIM JESTEŚMY
Nasze Biuro Rachunkowe ATTAR istnieje od 2008 roku. Zajmujemy się profesjonalną obsługą firm w zakresie księgowości. W naszej pracy wykorzystujemy ponad 20 letnie doświadczenie zdobyte dzięki różnym profilom Państwa działalności. Nasze biuro mieści się w Warszawie przy ul. Barkocińska 6 lok. 5, domofon 105.
Nazwa
Biuro Rachunkowe Attar
Data założenia
1 Października, 2008
Adres
03-543 Warszawa, ul. Barkocińska 6 lok. 5, domofon 105
Telefon
+48 502-223-180
Email 1
biuro@attar.pl
Email 2
attar.ksiegowosc@gmail.com
Strona
CO ROBIMY
Zajmujemy się kompleksową obsługą bieżącej działalności firm z zakresu księgowości, kadr, płac i podatków. Specjalizujemy się w obsłudze rachunkowej małych oraz średnich przedsiębiorstw. Korzystanie z naszych usług jest idealnym rozwiązaniem dla średnich przedsiębiorstw, które nie chcą ponosić kosztów na zatrudnienie dodatkowej osoby na stanowisko księgowego oraz dla małych przedsiębiorstw, których właściciele nie mają czasu na samodzielne zajmowanie się księgowością. Dzięki naszej profesjonalnej pomocy przedsiębiorcy mogą skupić swoją uwagę na rozwoju i działaniu firmy, pozostawiając nam całą niewdzięczną papierkową pracę.
img
CENNIK

Ceny usług realizowanych przez nasze biuro rachunkowe ustalane są w drodze indywidualnych negocjacji z Klientem
w zależności m.in. od:
Charakteru i rozmiarów prowadzonej działalności gospodarczej
...
Formy prawnej przedsiębiorstwa
...
Rodzaju ewidencji księgowych
...
Ilości dokumentów
...
Wielkości zatrudnienia
...
Ceny za wszystkie dodatkowe usługi i zlecenia ustalane są również indywidualnie. Każdy Klient jest dla nas wyjątkowy, dlatego też do każdego Klienta podchodzimy indywidualnie uwzględniając Jego potrzeby. Nie stronimy
od negocjacji i chętnie przyjmujemy nowe wyzwania.

INFO
KADRY & PŁACE
Korzyści wynikające z obsługi płac i kadr poza strukturą firmy
 • Najwyższa jakość usług, wykwalifikowanych specjalistów o bardzo dużym doświadczeniu i fachowości, korzystających z całej wiedzy zgromadzonej w firmie specjalizującej się w tej dziedzinie od kilkunastu lat,
 • Zapewnienie poufności informacji o wynagrodzeniach, wyeliminowanie uzależnienia od osób, które mają dostęp do informacji poufnych i mogą w razie ewentualnych konfliktów z pracodawcą poczynić duże szkody w firmie, ujawniając wrażliwe daneUwolnienie menadżerów od czasochłonnych czynności administracyjnych i skoncentrowania uwagi na podstawowej działalności firmy,
 • Obniżenie kosztów (niższy poziom zatrudnienia, zmniejszenie kosztów wynagrodzenia, zabezpieczenia socjalnego, emerytalnego i chorobowego, kosztów urlopów szkoleń przy zmianie przepisów, eliminacja kosztu stanowiska pracy, programu księgowego czy kadrowo-płacowego i jego aktualizacji wraz ze zmianami przepisów,
 • Zwiększenie pewności ciągłości obsługi (brak kłopotów wynikających w przypadku urlopów czy choroby pracowników działu kadr),
 • Funkcje planowania podatkowego dla menedżerów, pomagające im obniżać obciążenia podatkowe. Zapewniamy dużą elastyczność firmy przy obsłudze zlecenia w przypadku zwiększenia zakresu i ilości zlecanych czynności,
 • Zapewniamy dostęp do danych pracowników poprzez Internet – tworzymy bazy danych zawierające aktualizowaną dokumentację pracowników Klienta.
 • PŁACE
  Zakres czynności przy obsłudze płac
 • Obliczanie wynagrodzeń pracowników zgodnie z przepisami, z uwzględnieniem danych zmiennych dostarczonych przez Klienta,
 • Sporządzanie list płac, zbiorówek list płac oraz raportów płacowych,
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • Przygotowywanie pasków płac, zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniach,
 • Sporządzanie przelewów i przekazywanie wynagrodzeń pracowników na ich rachunki bankowe,
 • Przekazywanie Klientowi danych o płatnościach na rzecz Urzędu Skarbowego oraz ZUS,
 • Sporządzanie i przesyłanie do ZUS deklaracji rozliczeniowych,
 • Przygotowywanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11, IFT-1R) oraz rocznego obliczenia podatku (PIT-40),
 • Pomoc przy kontrolach z ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy lub Urzędu Skarbowego.
 • KADRY
  Obsługa kadr
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych),
 • Rejestracja, dokonywanie zmian oraz wyrejestrowywanie pracowników z ZUS,
 • Rozliczanie absencji pracowniczych,
 • Sporządzanie i przesyłanie do PFRON deklaracji miesięcznych,
 • Pomoc przy kontrolach PIP w zakresie prawidłowości prowadzenia kadrowej, udzielanie wyjaśnień,
 • Sporządzanie raportów i zestawień kadrowych.
 • PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ
  Zakres prac
 • opracowanie i wdrożenie Zakładowego Planu Kont oraz instrukcji obiegu dokumentów, ewidencjonowanie dokumentów księgowych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zarówno dla celów bilansowych jak i podatkowych oraz dokonywania miesięcznych odpisów amortyzacyjnych wg zatwierdzonego przez klienta planu amortyzacji,
 • prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży dla potrzeb podatku od towarów i usług,
 • obliczanie miesięcznych zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług oraz miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych/fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej operacji magazynowych lub integracja z systemem klienta,
 • kontrola należności i zobowiązań,
 • bieżący monitoring sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań finansowych na potrzeby osób zarządzających przedsiębiorstwem,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS,
 • bieżące informowanie o zmianach w przepisach prawno-podatkowych dotyczących branży gospodarczej klienta,
 • współpraca z przedstawicielami służb finansowo-rachunkowych klienta oraz instytucjami kontrolnymi,
 • udzielanie porad dotyczących poprawności dokonywanych operacji gospodarczych i finansowych pod względem obowiązującego prawa.
 • POGOTOWIE KSIĘGOWE
  Szybka pomoc
 • Szybka i profesjonalna pomoc.
 • Wszystkie sprawy załatwione fachowo.
 • Pomagamy w rejestracji firmy.
 • Pomagamy naprawić błędy poprzednich biur.
 • Kontakt

  Biuro Rachunkowe ATTAR
  03-543 Warszawa
  ul. ul. Barkocińska 6 lok. 5, domofon 105
  biuro@attar.pl
  +48 502-223-180
  NIP: 5241489100
  attar.ksiegowosc@gmail.com
  +48 501-725-386
  REGON: 141572313
  img